JÓGAPROŽITKU.CZ


Byli jste spokojení s terapií?

Napište nám svou recenzi na FB nebo vyplňte náš dotazník spokojenosti ať máme vaší zpětnou vazbu.

Poslechněte si
Meditaci ZDARMA!

HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ A TRANSPERSONÁLNÍ TERAPIE

KALENDÁŘ AKCÍ / REFERENCE

Transpersonální terapie nabízí možnosti silných, často až mimosmyslových prožitků, kterým se také říká rozšířené či změněné stavy vědomí

Terapii* transem pro moderní společnost znovu objevil americký psychiatr českého původu Stanislav Grof se svou manželkou. Jejich metoda, holotropního dýchání se rozšířila do celého světa a odstartovala revoluci v moderní psychiatrii. (Jóga prožitku nabízí techniky pod názvem: Hlubinné dýchání)

Transové techniky jsou, ale staré jako lidstvo samo. Dodnes každá domorodá kultura trans zná a využívá jej k rituálním a očistným účelům.


Druhy transpersonální terapie: 
- Holotropní dýchání (Hlubinné dýchání)
Je nejznámější a nesilnější transpersonální technika (bez použití drog). Její silné účinky mají nekonečné možnosti a absolutní léčivý potenciál. V případě podceněné přípravy mohou mít, ale destruktivní následky, které lze dočistit formou individuální hlubinné terapie*. Obvykle se jedná o nepochopený význam změněného stavu vědomí, či otevřené a nedočištěné trauma z podvědomí. Technikou holotropního dýchání se obvykle zabývají vědci, teoretici a ezoterici. Provádí se ve velkých skupinách, kde se často podceňuje příprava (moje osobní zkušenost). Jóga Prožitku pořádá akce pod názvem Hlubinné dýchání a dbá na perfektní přípravu před vstupem do individuálního procesu absolutního prožitku. Dýchající leží na zádech s šátkem na očích. Technika pro některé lidi není vhodná a pokud o ní máte zájem, vždy byste měli svůj aktuální psychický stav konzultovat s terapeutem.
Připravované akce najdete v kalendáři (zde!)

- Individuální hlubinné dýchání z křesla
V rámci individuální terapie nabízím takzvané Hlubinné dýchání z křesla. Pomocí speciálního dechu se klient dostane do hlubší schopnosti sebevnímání a je schopný integrovat i abstraktní duševní stavy, které ho trápí. Hlubinné dýchání z křesla je nejbezpečnější formou transové terapie, jelikož klienta doprovází terapeut individuálně.

- Trans
Vyvolává stejný typ prožitků jako holotropní dýchání, provádí se ve stoje, někdy s šátkem na očích. Vede k dynamice pohybu a k emočnímu vyjadřování v pohybu těla. Obvykle se provádí ve velkých skupinách a nemusí zde být přítomen terapeut. 

- Katerze
Neboli očista, může mít podobu skupinového transu, nebo individuální terapie. Jde o silné emoční uvolňování, které může vyvolávat stejný typ prožitků jako holotropní dýchání. Měl by se klást velký důraz na přípravu. Katarze by měla vždy probíhat v přítomnosti terapeuta. Může se jednat o druh autoterapie, který je vhodný příkladně k transformaci při psychospirituální krizi, nebo jako prevence depresí. Je vhodnou a obvykle jemnější alternativou k holotropnímu dýchání.

- Dynamická meditace
Je nejjemnější formou transpersonální skupinové terapie. Jen u "zkušenějších" jedinců dochází k mimosmyslovým zážitkům. Dynamická meditace vede k hlubokému uvolnění fyzického těla, mysli a podněcuje k vědomé práci s vlastními zdroji energie. Je perfektní přípravou, či ochutnávkou pro zájemce o jakoukoliv formu transu. Doporučila bych ji téměř všem. Jedná se o hluboké dynamické uvolnění, které každému jenom prospěje. Funguje jako prevence depresí a v případě depresí má silný transformační efekt. Některé formy jsou vhodné i pro uživatele psychopharmak a osvědčila se v transformaci při psychospirituální krizi. Dynamická meditace od Jógy Prožitku probíhá pravidelně každý první čtvrtek v měsíci najdete ji v kalendáři akcí
Více o dynamické meditaci si přečtěte v blogu. 


Transové techniky, kterým se věnuji navozují stejné stavy jako holotropní dýchání.

Pracuji jen v malých skupinkách, o každého klienta pečuji terapeuticky* a individuálně dle jeho konkrétních potřeb. Do samotného transu nijak nezasahuji a nechávám své klienty procházet volně, tak jak potřebují. Kladu velký důraz na přípravu před vstupem do transu.

Před transem každý z klientů dostane dostatek praktických informací o tom, jak prožitky transu umocnit a naopak jak prožitky transu zmírnit.

Jestliže zrovna není vypsaný aktuální termín pro dynamickou meditaci, trans či Hlubinné dýchání, kontaktujte mě

* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.