JÓGAPROŽITKU.CZ


Byli jste spokojení s terapií?

Napište nám svou recenzi na FB nebo vyplňte náš dotazník spokojenosti ať máme vaší zpětnou vazbu.

Poslechněte si
Meditaci ZDARMA!

HLUBINNÁ REGRESNÍ A PROGRESNÍ TERAPIE*

Čas: max 2-3 hod. (+1 hod. vstupní dotazník)

KONTAKT A CENÍK


V rámci hlubinné terapie* vás v případě potřeby provedu vaším tématem, s použítím terapeutických technik z regresní terapie*. Často regresní terapii kombinuji s technikou radikálního odpuštění či ji doprovázím prvky takzvané džňánajógy (jóga sebedotazování).

Naučit se správně klást otázky do svého nitra a v sobě na své otázky hledat odpověď, je nejkratší cesta k tomu - vyřešit si své problémy a (do budoucna) nepotřebovat terapeuta. Preferuji, aby každý můj klient pochopil princip, jak funguje jeho nitro a naučil se, se sebou samým pracovat. 


Cílem regresní i progresní terapie* by vždy mělo být léčení* aktuálního života! Nikdy by se na to, pod vlivem fascinujících zážitku a vidin nemělo zapomínat!


Pokud vás láká regresní či progresní terapie*, vždy si vybírejte „uzemněného“ terapeuta, ať vás vede do vašeho středu a ne do středu vesmíru, kde se můžete snadno „ztratit“. Bohužel regresní a progresní terapie* může mít při nekvalitním vedení fatální následky! V terapii* jde primárně o odblokování, ne o mimosmyslové zážitky!!!

Buďte na sebe opatrní, regresní terapii* se věnuje mnoho nezkušených snílků. Je to i jeden z důvodu, přoč se neprezentuji jako regresní terapeut*, jelikož s některými technikami běžně označovanými jako regresní terapie* nesouhlasím a dokonce je považuji za škodlivé.


Regresní terapie*:

Neboli cesta do minulosti je jednou z nejznámnějších technika alternativní terapie*. Má mnoho podob a každý terapeut* k ní přistupuje po svém. Regresní terapie* v mém podání - zjednodušeně řečeno, funguje na bázi hlubokých asociací. V principu podobné vyvolává podobné.

Příkladně když navštívíte místo, kde jste vyrůstali a kde jste dlouho nebyli. Je zcela přirozené, že si rozpomínáte na detaily ze svého detství a konkrétní zážitky z daného období vašeho života.

Terapie* pouze umocňuje náš přirozený princip rozpomínání, díky kterému máme možnost si sami rozpomenout, kde náš konkrétní problém vznikl. 


Umocněná schopnost rozpomínání nám umožní se podívat zpětně do situací dávných, zcela zapomenutých, symbolických i nedávno prožitých.


V regresní terapii* nevyužívám žádné stavy hypnozi, nepřepisuji s klienty jejich minulost, nepoužívám manipulaci ani podvědomé ovlivňování. Vedu klienta k pravdě a upřímnosti k sobě samému. K autentickému zpětnému sebeprožitku a sebevyjádření, zkrze které lze uvolnit i velmi hluboká traumata. Princip asociací, umožňuje dostat se k absolutní paměti a moudrosti našeho vlastního nitra, rozpomenout si na své ranné dětství, těžit moudrost a uvědomnění ze symbolických vizí a takzvaných minulých životů.


Regresní terapii* často kombinuji s technikou radikálního odpuštění, a s užíváním Bachovy květové terapie na hladké dočištění.


Progresní terapie*:

Neboli cesta vpřed, nemá nic společného s věštěním budoucnosti. Jak by se mohlo na první pohled zdát.

Jedná se spíše o hlubokou práci s myslí a představami o naší budoucnosti. Moderní člověk o své budoucnosti hodně přemýšlí a jeho úvahy jsou obvykle plné obav či naivních představ.

Progresní terapie* nám umožnuje dostat své představy do prožitku a tím uvolnit jejich emoční napěti. Mysl je pro každého z nás výborným rádcem, ale velmi špatným králem. Pokud emoční napětí z myšlenek oslabíme a naše myšlenky se stanou pouhou nabídkou našeho nitra. Je poté zcela na našem svobodném rozhodnutí, kterou z myšlenek budeme realizovat. 


Progresní terapie* je velkým pomocníkem u klientů trpících nerozhodností. 


Progresní terapie* se zabývá především hlubokou prací s myslí a představami. Zkrze progresi lze pochopit i princip vědomého tvoření vlastní budoucnosti, které podléhá vesmírným i karmickým zákonům.


Pomáhá i v přípravě na (v budoucnu) nevyhnutelné:

- Porodní progrese, kdy maminka potřebuje zklidnit svou mysl a jít k porodu maximálně odevzdaná a otevřená, bez strachu z toho co se může a nemůže stát.

- Ve vztazích je progrese využitelná jako příprava na těžkou životní situaci, příkladně před rozvodem či rozchodem, abychom nejednali příliš impulzivně a vztekle. Nebo naopak abychom skutečně byli schopni odejít ze vztahu a nepodléhat iluzi o tom, že to bude lepší... 

V běžných vztahových situacích nám progrese může velmi pomoci s uvolněním se z představ a domněnek, které si ve vztahu často tvoříme a tím sebe i partnera/partnerku často "ničíme".

- Studentům při zkouškách, kteří trpí přehnanou nervozitou před zkouškou a potřebují se na zkoušku připravit i psychicky*. Někdy v těchto situacích postačí Bachova terapie.

- Terapie* pro fyzicky nemocné, kteří trpí hrůznými představami o tom jak se budou či nebudou uzdravovat. (Terapii lze doplňit o Bachovu terapii.)

- Pečujícím o nemocné, kteří se trápí představami o budoucnosti či cítí, že by se měli připravit na odchod osoby blízké. (Terapii lze doplňit o Bachovu terapii.)

* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.