JÓGAPROŽITKU.CZ


Byli jste spokojení s terapií?

Napište nám svou recenzi na FB nebo vyplňte náš dotazník spokojenosti ať máme vaší zpětnou vazbu.

Poslechněte si
Meditaci ZDARMA!

INDIVIDUÁLNÍ HLUBINNÁ TERAPIE

Čas: max. 2-3 hod. (+1 hod. vstupní dotazník)
KONTAKT A CENÍK / REFERENCE

Každá bytost je zcela unikátní a proto by se k ní mělo zcela unikátním a individuálním způsobem přistupovat.


Ve svých terapiích využívám hlavně individuální hlubinnou terapii, která se ukázala být téměř univerzálním prostředkem pro práci s klientem. Využívám v ní znalosti terapií, jako je regresní terapie*, progresní terapie*terapie* radikálního odpuštění a mnoho dalších...

Individuální hlubinná terapie je vhodná při řešení:
- vnitřních i vnějších rozporů
- osobních krizí
- vztahových problémů
- průchodu přijetí nepřijatelného (příkladně vaše dítě zvolilo životní cestu s kterou nesouhlasíte a td...)
- vědomé snaze o životní změnu
- vědomé přípravě na životní změnu
- průchodu jakoukoliv zevní i vnitřní krizí
- průchodu psychospirituální krizí
- vyrovnávání se se smrtí blízkého- vyrovnání se se smrtí miminka, či potratu
- průchodu a přijetí vlastní pomíjivosti (smrti těla)
- nepochopených prožitcích změněných stavů vědomí
- následcích ("amatérsky" vedených) transech a holotropních terapiích

První setkání s klientem
Začíná vstupním dotazníkem. Kde se klienta ptám na jeho dětství, vztahy a životní zkušenosti. Z dotazníku vždy vyplynou témata a možnosti jak a na čem, by se dalo s klientem spolupracovat. Průběh první terapie* se tedy jen velmi špatně předem odhaduje.

Běžná hlubinná terapie* probíhá cca 2-3 hodiny + cca 1 hodinu potrvá vstupní dotazník. Délky terapie* se nijak neděste, obvykle jsou klienti z reálného času překvapení. Jelikož v dobře probíhající terapii* vládne úplné bezčasí. Klient je po dobu terapie v plně bdělém stavu s maximální koncentrací na své nitro. Tím pádem ztrácí pojem o čase (takzvaný stav flow). V terapiích nepracuji s žádným stavem hypnózy, klienta nijak podvědomě neovlivňuji. Klient není nabádán k tomu aby vnitřně měnil prožité, ale aby byl schopen přijmout prožité v pravdě a upřímnosti k sobě samému.

Cílem každé terapie:
Cílem každé terapie je vyrovnat se se svou minulostí. Zbavit se vnitřní tíhy své minulosti, která nám brání v nynějším uvolněném prožívání našeho života. Zároveň jde naší vnitřní schopnost přestat se obávat své budoucnosti. Naučit se pracovat se svou myslí, umět se vědomě rozlišovat od vlastních domněnek a emocí. 

Jednorázová terapie*:
Pokud klient přesně ví s čím přichází obvykle postačí jen jedno setkání pro "odblokování*" konkrétního traumatu. I v těchto případech je nutné podstoupit vstupní dotazník. Jednorázová terapie* může (ale nemusí) mít transformační efekt na mnoho zdánlivě nesouvisejících věcí ve vašem životě.

Transformační terapie*:
Pokud by klient měl zájem o duchovní růst, "čištění" dávných traumat, transformaci postojů, schopnost sám pracovat se svým emočním tělem a se svou myslí doporučuji přijít alespoň na tři po sobě jdoucí hlubinné terapie* v průběhu půl roku. V rozestupech delších než 25 dní a kratších než 90 dní. 

Dle vědeckých výzkumů* i mé vlastní zkušenosti probíhá hlubinná transformace 90 dní.

Naše přirozená schopnost začlenit nová uvědomění do svého běžného života trvá nejméně 21 dní. Terapie* v rozestupech 1-2 měsíce mají tedy největší účinek v případě, že se sami aktivně podílíte na léčivých* změnách, které terapie* přináší.

První setkání samozřejmě nemusí probíhat hned v hlubinné terapii*. Důvěra mezi klientem a terapeutem je velmi důležitá. Seznámit se můžeme na některé z akcí Jógy Prožitku, při konzultaci, nebo se objednejte na velmi příjemnou kraniosakrální terapii

V průběhu terapie*, lze namíchat Bachovu květovou terapii se slevou (viz ceník) V případě, že užíváte psychopharmaka, analgetika, drogy či jiné látky měnící schopnost sebevnímání, pravděpodobně vám nabídnu lehčí formu konzultačně meditační terapie*.

* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.