JÓGAPROŽITKU.CZ


Byli jste spokojení s terapií?

Napište nám svou recenzi na FB nebo vyplňte náš dotazník spokojenosti ať máme vaší zpětnou vazbu.

Poslechněte si
Meditaci ZDARMA!

MEDITAČNÍ A KONZULTAČNÍ TERAPIE

Čas: 2 nebo 3 hod. (plus nebo včetně 1 hod. vstupní dotazník)
KONTAKT A CENÍK

Meditačně konzultační terapie*, je druh terapie* který spontánně vznikl, při mé terapeutické* praxi. Na bázi konzultace a vstupního dotazníku, který je povinným úvodem každé terapie* s novým klientem sestavím meditaci, při které s klientem volně komunikuji.

Klient má v meditaci možnost lépe a hlouběji prožívat své nitro, uvolňovat vnitřní emoční napětí a hluboký stres.

Díky stavu meditace nekomunikuji s klientovou myslí (která má tendenci plodit nekonečnou škálu možností, představ a fantazií), ale s klientovým srdcem, které přesně dává najevo co s ním souzní a co s ním nesouzní.

V meditačně konzultační terapii využívám hlubinných znalosti terapií, jako je regresní terapie*, progresní terapie*, terapie* radikálního odpuštění a mnoho dalších...
Při meditačně konzultační terapii s klientem nejdu do takové hloubky a intenzity prožitku jako při individuální hlubinné terapii, jelikož primárně ctím schopnosti, možnosti a témata svých klientů. 

Meditačně konzultační terapie je vhodná pro podobná témata jako individuální hlubinná terapie, ale díky zjemněné intenzitě prožitku je vhodná i pro: 
- akutní psychické stavy a záchvaty
- těhotné ženy
- fyzicky nemocné bytosti (př: pro přijetí smrti, zbavení se odporu k léčbě, rozbítí vnitřní víry v "proroctví" ošetřujícího lékaře...)
uživatelé antidepresiv
- uživatele drog
- klienty, kteří mají silné sklony k depresím a musí se s nimi pracovat opatrně
- klienty, kteří mají mnoho otevřených traumat (příkladně díky ezoterickým seminářům nebo díky dlouhodobému užívání antidepresiv*)
- klienty, kteří prožili těžké psychické, či fyzické dramata a potřebují jemný a klidný přístup
- klienty, kteří z jakýchkoliv důvodu nechtějí při terapii zavírat oči, nebo nechtějí vstoupit do své vnitřní hloubky

Individuální meditaci mohu klientovi nahrát a poslat formou MP3 pro jeho osobní použití. 


Meditace, které jsou sestavené na míru pro daného klienta jsou velmi efektivní pro jakékoliv jeho potřeby. Individuální přístup umožňuje přizpůsobit terapii klientovi tak, aby všemu rozuměl a na meditaci se aktivně podílel. Vzniká tím otevřený prostor pro spolupráci mezi terapeutem a klientem, který se maximálně přizpůsobuje potřebám klienta.
 
JEDNU Z AUDIOMEDITACÍ SI MŮŽETE POSLECHNOUT (ZDE!)

Meditačně konzultační terapie* je vhodnou terapii* pro prvotní setkání s klientem.

V průběhu terapie*, lze namíchat Bachovu květovou terapii se slevou.


* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.