JÓGAPROŽITKU.CZ


Byli jste spokojení s terapií?

Napište nám svou recenzi na FB nebo vyplňte náš dotazník spokojenosti ať máme vaší zpětnou vazbu.

Poslechněte si
Meditaci ZDARMA!

TERAPIE A KONZULTACE ZMĚNĚNÝCH STAVŮ VĚDOMÍ

Čas: 2-3 hod. (+1 hod. vstupní dotazník)
KONTAKT A CENÍK

Terapie a konzultace změněných stavů vědomí můžou probíhat formou individuální hlubinné terapie či meditačně konzultační terapie. (Nemusíte předem vědět, do jakého typu terapie budete chtít vstoupit.)


O terapii či konzultaci změněných stavů vědomí mají obvykle zájem klienti, kteří mají nějakou vlastní zkušenost (pozitivní i negativní) s rozšířenými, či změněnými stavy vědomí a potřebují pochopit co se s nimi stalo, či co se s nimi děje.


V případě pozitivních zkušeností
se obvykle jedná o spontánní prožitek rozšířeného stavu vědomí, ke kterému se v nitru neustále vracíte a který byste rády prožili znovu.

V těchto případech by mohla stačit i obyčejná dynamická meditace, nebo individuální konzultace. V případě zájmu mě kontaktujte s popisem vašeho konkrétního prožitku.


Přečtěte si v blogu můj příběh: Proč jsem se stala terapeutkou. (ZDE!)


V případě negativních zkušeností
se obvykle jedná o otevřené trauma, které nám může velmi znepříjemňovat život. Otevřená traumata jsou obvykle spouštěčem psychospirituálních krizí a psychiatrických onemocnění. V případě potřeby mě kontaktujte s popisem vašeho konkrétního stavu.

Moje rozsáhlá znalost hlubinných technik mi umožňuje provést klienta otevřeným traumatem a dovolit procesu, aby dospěl k transformačnímu závěru. Díky čemuž se klientovi obvykle velmi uleví.


Nabízím možnost průvodcovství, kdy opatrně a s plným respektem nedočištěné trauma v hlubinné terapii* uvolníte.


Změněné stavy vědomí. Výborně a zajímavě popisuje americký psychiatr českého původu Stanislav Grof v mnoha svých knihách.

Tyto stavy nelze pochopit teoreticky. Až vlastní prožitek rozšířených stavů vědomí nám otevírá možnost porozumnění, ale ani samotné porozumnění není zárukou dobrého průvodce.

Většina nadšených propagátorů technik měnících, či prohlubujících stavy vědomí je ve fázi fascinace zážitkem a pravděpodobně si ani nedokáží uvědomit s jakou sílou si hrají. Díky "nekvalitnímu" vedení a podceňování příprav se mnoho lidí setká s "negativní" zkušeností, která může mít silně destruktivní dopad.

V případě zájmu o transpersonální transovou či katarzní terapii pod mým vedením se podívejte do aktuální nabídky akcí. Pracuji vždy jen s malou skupinou a kladu velký důraz na přípravu. 


Malý slovníček pojmů:
- Změněný stav vědomí
Je obvykle vybuzen uměle, pomocí drogy, transpersonální techniky, spánkovou deprivací a podobně. Jedná se o hlubinnou práci s prožitkem. Změněné stavy vědomí nám nabízeji možnost prožitku vlastního podvědomí (které nemusí být vždy příjemné). Tyto stavy mají hluboký transformační potenciál. Můžeme cítit konkretní i velmi abstraktní prožitky, vidět symbolické obrazy, navštívit minulé životy, prožít sebe jako zvíře, rostlinu, horu a podobně... 

- Rozšířený stav vědomí
Se vybuzují obvykle pomocí meditace, kdy postupně rozšiřujeme svůj energetický potenciál, až za hranice fyzického těla do nekonečna. S týmto stavem jsou spojené silné vnitřní prožitky jednoty, pravého domova, nekonečné lásky, úplného odevzdání, vnitřního naplnění absolutní prázdnotou a td. Rozšířený stav vědomí se často označuje slovem samadhí, nebo nirvána. V některých silných momentech může dojít ke spontánnímu prožitku rozšířeného stavu vědomi. Často tento stav popisují ženy po porodu, nebo lidé se zkušeností prožitku blízké smrti.

- Kombinace rozšířeného a změněného stavu vědomí
Je ideální kombinace pro vnitřní vědomou transformaci. Tyto stavy lze navodit transem u lidí, kteří mají zkušenosti s prožitky samadhí. Při opakovaném a vědomém dosahování kombinace tohoto stavu, lze mluvit o skutečném mistrovství. V dobře vedeném transu (katarzi) může klient prožít nejprve změněný stav vědomí, v dynamické části a následně rozšířený stav vědomí v závěrečné meditaci. Nutno říct, že i bez prožítku těchto silných stavů vědomí má trans, katarze či dynamická meditace ohromný transformační efekt, zvláště v případech, kdy se tyto hlubinné techniky opakují a kombinují. 

- Otevřené trauma
Může vzniknout velmi snadno a nečekaně. Pokud se dostanem do podobné situace, v které už jsem byli, naše nitro si rozpomene. Tuto emoční zkušenost si nemusíme vědomě pamatovat. Stačí, že si rozpomene naše podvědomí. V podvědomí díky zozpomenutí na trauma, začne probíhat proces transformace. Tento proces může trvat pár vteřin, ale i několik let. Pokud zůstaneme v nějaké mezi fázi tohoto transformačního procesu, začne nám být zle. Trauma se musí vyčistit a uzavřít, jinak nedojde k uvolnění. Nejšetrnější je v tomto procesu individuální hlubinná terapie

- Kosmická mysl
Jedná se o vedlejší efekt "špatně" vedených či "nevědomě" uchopených meditací, který může vést k velké ztrátě energie, bolesti hlavy, nebo pocitům "jsem mimo". Mnoho nevědomě vedených meditací vybízí k takzvanému opouštění těla, nebo k silné koncentraci na mysl (nevědomě nazývanou intuicí). Dochází jako by, k rozšířeným stavům vědomí, ale s tím rozdímem, že tyto stavy tělo meditujícího míjí. Maditující se tímto způsobem nenapojuje do svého nitra, ale do takzvaného kosmického vědomí, kde se lze "chytat" různých s námí nesouvisejících "stínů". Tyto techniky jsou bohužel hodně rozšířené. Základ kvalitní meditace začíná nějakou formou uzemnění. Při meditaci musí být meditující plně přítomen v těle a to i v meditacích, které tělo přesahují. Rozpoznat rozšířený stav vědomí a stav kosmické mysli, není jednoduché. Vyzkoušejte meditaci na duchovní srdce, která je plňě zaměřená na schopnost udržet se v průběhu celé meditace ve svém nitru a neopouštět tělo.
 

Pokud hledáte kvalitní meditaci bez stimulace kosmické mysli, můžete si jí přehrát (ZDE!)

* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.