JÓGAPROŽITKU.CZ


Byli jste spokojení s terapií?

Napište nám svou recenzi na FB nebo vyplňte náš dotazník spokojenosti ať máme vaší zpětnou vazbu.

Poslechněte si
Meditaci ZDARMA!

TERAPIE V NEMOCI FYZICKÉHO TĚLA

Čas: na domluvě

Chytří se chtějí léčit, moudří se chtějí uzdravit...

Nekomplexnost dnešní medicíny, každého z nás učí přebírat za sebe plnou zodpovědnost. V případě autoimunitních, psychosomatických či chronických obtíží vám terapie v procesu uzdravování* může pomoc daleko více než "tabletka". 

-autoimunitní onemocnění
Neboli onemocnění způsobená autoagresí, kdy je nejčastěji zapotřebí uvolnit z hlubokého nitra sebedestruktivní sklony, kterých si v běžném povrchním stavu sebevnímání nemusíme být vědomi.
Mezi autoimunitní onemocnění patří: ekzém, lupenka, alergie, astma, roztroušená skleróza, rakovina, leukémie atd… 


-psychosomatická a chronická onemocnění
Tělo si prostřednictvím omezení (př.: bolesti) stěžuje a volá o pomoc. Může se jednat o aktuální přetížení, o reakci na zevní podněty, o geneticky zděděné obtíže, nebo o škodlivé modely chování, které vědomě či nevědomě žijeme. V individuální terapii lze prostřednictvím jednoduchých technik rozklíčovat co konkrétně tělu chybí a jak jej podpořit v procesu uzdravení.
Mezi psychosomatická a chronická onemocnění patří: migréna, potíže s trávením, poruchy příjmu potravy, opakující se záněty, svalové křeče, dočasná neschopnost otěhotnět, třes v končetinách a podobně.

Nemoc je prostředek, jak s námi komunikuje naše nitro a terapie nám zprostředkovává možnost, jak svému nitru porozumět.


V případě vážných nemocí*
Pomáhám klientům v práci s myslí a představami. V nemoci fyzického těla provázím klienty iluzí strachu ze smrti či z představ o omezení, které je po nemoci pravděpodobně čeká.

Cílem je, aby klient se svou nemocí nebojoval, nevytvářel si odpor k nemoci. Zároveň, aby do nemoci nepadal. Tedy nepodporoval v sobě pocit oběti.


Terapie v nemoci fyzického těla vnáší do celého procesu uzdravování hluboký klid. Terapii lze absolvovat v jakékoliv fázi léčení. Terapie umožňuje uvolňovat všechna traumata a emoční napětí, která v procesu léčení vznikají. V harmonizovaném těle se klienti uzdravují rychleji a obtíže se nevrací. 


V terapii:
-eliminuje se stres
-dochází k emočnímu uvolnění
-naučíte se s nemocí nebojovat, ale spolupracovat (vnitřní boj se sebou obvykle nemoc způsobuje)

Péče o vnitřní sílu v nemoci fyzického těla, má samouzdravující* efekt, doplňuje potřebnou energii, dodává schopnost přijmout za sebe plnou zodpovědnost a pevně obhajovat sebe samého.


Smrt:
Důležitou kapitolou, která patří ke zdravému i nemocnému životu je smrt. Se smrtí se za života potká každý z nás a každé takové setkání je v podstatě malou přípravou na smrt nás samotných. Vyrovnat se se smrtí blízkého může terapie* velmi usnadnit. Paradoxně se přijetím smrti, vlastní i cizí pomíjivosti silně obnovuje chuť žít a radovat se ze života. Přijetí smrti bývá velmi silným a léčivým* procesem v každé etapě našeho života. 

Další podpůrné terapeutické prostředky, které k podpoře léčby* fyzického těla mohu nabídnout:

-Bachova květová terapie na zklidnění, uvolnění, či detoxikaci po chemické léčbě. Bachovu terapii lze s chemickou léčbou bezpečně kombinovat, jelikož se jedná o bioinformační přírodní terapii, u které nejsou známé žádné kontraindikace. Lze ji sestavit i na dálku, bez nutnosti osobní konzultace a zaslat vám ji poštou.

-Kraniosakrální terapie a biodynamika má podpůrné tendence obnovovat naše přirozené sebeuzdravující schopnosti na fyzické, psychické i duševní úrovni. 

- Terapii lze doplnit o kinezio taping, ošetření tělovou svící či doporučenou homeopatií!!! Žádná z terapií nenahrazuje ani neomezuje lékařskou péči !!!

* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.