JÓGAPROŽITKU.CZ


Byli jste spokojení s terapií?

Napište nám svou recenzi na FB nebo vyplňte náš dotazník spokojenosti ať máme vaší zpětnou vazbu.

Poslechněte si
Meditaci ZDARMA!

TERAPIE V PRŮCHODU PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZÍ

Čas: 2-3 hod. (+1 hod. vstupní dotazník)
KONTAKT A CENÍK

Ač je psychospirituální krize náročná po všech stránkách a může mít destruktivní charakter na náš život. Přináší také obrovské dary, vnitřní moudrost a nekonečnou touhu po těch nejobyčejnějších věcech. Jako je klid, spokojenost a láska. Do psychospirituální krize se nevstupuje dobrovolně, vypovídá o vnitřní vyspělosti duše, která je připravená na vnitřní transformaci. 

Psychospirituální krizi lze vnímat jako dar transformace, kterou civilizovaná společnost orientovaná na výkon, bohužel stále neumí docenit.


Psychospirituální krizi poprvé definoval americký psychiatr českého původu Stanislav Grof a odstartoval tím revoluci klinické psychiatrie. 

Nejjednodušší definice psychospirituální krize je takzvaný rozpad osobnosti. 

Všechny zevní opory jako jsou peníze, vztahy, práce, společenské postavení, systém a mnoho dalších jsou až děsivě nestabilní i když zevně se nemusí vůbec nic dít. Často je narušena i původní definice toho kdo jsem JÁ. Demonstruje to typická vnitřní otázka: „Kdo tedy jsem? Když ne, Karel – zaměstnanec banky, otec dvou dětí, syn své matky...“ Vnitřně otřesená stabilita a definice sebe samých mimo zažité společenské role může odstartovat naší individuální transformaci.

V psychospirituální krizi se vybuzuje vnitřní nespokojenost, která se zevním světem nemusí mít vůbec žádnou souvislost.

Projevuje se jako silnější neuróza či dokonce jako některá z forem psychózy. Některé psychospirituální krize přichází postupně, jiné náhle. V každém případě, by se s psychospirituální krizí mělo co nejrychleji terapeuticky* pracovat, aby klient rozuměl svému vlastnímu stavu. Naučil se pečovat o nepomíjivé hodnoty a vnitřní stabilitu. U klienta se můžou vybuzovat různé ataky, hysterie či paralyzující záchvaty. Je celkem typické, že klient nedokáže definovat příčinu svých problémů a že sám vnímá své prožitky jako přehnané či iracionální. 

Přečtěte si v blogu můj příběh: Proč jsem se stala terapeutkou. (ZDE!)

Průvodce transformací měli i osvícení. Bolestivé vnitřní stavy psychospirituální krize se rády vracejí a zvyšují svou intenzitu. V mnoha případech se vtělují a napadají fyzické zdraví! 

Nedoporučuji vám, se na cestu transformace vydat bez průvodce!

Úspěšný průchod krizí poznáte tak, že zřetelně vnímáte zisk z krize jako hodnotnější, než ztrátu. Terapie umožnuje projít transformací rychlejí a bezpečněji, bez přehnaného a často zbytečného utrpení. Je ale nutné, aby ten kdo vás provází, skutečně věděl kudy jít, aby cesta mohla být úspěšná. Tedy, aby měl vlastní zkušenost průchodu na sobě samém. 

Teoretické rady vám v průchodu psychospirituální krizí opravdu nepomohou, přesvědčila jsem se o tom mnohokrát.

Přečtěte si v blogu můj příběh: Proč jsem se stala terapeutkou.

* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.