JÓGAPROŽITKU.CZ


Byli jste spokojení s terapií?

Napište nám svou recenzi na FB nebo vyplňte náš dotazník spokojenosti ať máme vaší zpětnou vazbu.

Poslechněte si
Meditaci ZDARMA!

VZTAHOVÁ TERAPIE

Čas: max 2-3 hod. (+1 hod. vstupní dotazník)
KONTAKT A CENÍK

Při vztahové terapii* vycházím z faktu, že vztahy, které tvoříme a v terapii popisujeme obsahují vypovídající hodnoty pouze o nás. Vztahy tvoříme v aspektu JÁ a můj vztah k druhému, druhý a jeho vztah ke mně.

Úkolem každého z nás je pochopení, že nemá smysl řešit druhé. Jejich chování a postoje, ale má smysl řešit sebe, svoje reakce, postoje a schopnost otevřeně komunikovat.

Každý vztah primárně vychází z našeho základního a celoživotního vztahu - vztahu k sobě samým, který se v každé terapii přednostně léčí* a transformuje.

Vztahová terapie probíhá individuálně formou hlubinné individuální terapie* nebo formou meditačně konzultační terapie*

Naše vlastní sebevědomí, sebeúcta, sebehodnota, sebepřijetí, sebeláska... ovlivňují kvalitu každého našeho vztahu. Jelikož mi jsem ti, kdo vymezují a definují hranice, co a kdo si k nám smí a nesmí dovolit. Tyto hranice se definují na mnoha úrovních. Na urovni vědomé (pomocí mysli), ze zkušeností a emocí a na úrovni podvědomé. Kde jsou ve hře hlubší emoce, postoje, naučené a převzaté vzorce chování, automatické reakce, kulturní zvyklosti, kolektivní nevědomí, vnitřní víra, naše duševní zdraví a podobně...

Hlubinná terapie* nám umožňuje kultivovat vztahy z hlubší, než jen rozumové úrovně. Některé změny jsou snadné, jiné vyžadují trpělivost a dlouhodobější koncentraci. 

V terapii* si na konkrétních situacích v konkrétních vztazích detailně zmapujete svůj vzorec chování. Díky aktivní práci s myslí, emocemi či technikou radikálního odpuštění, pochopíte základní mechanizmus a princip na jakých své vztahy k druhým stavíte. Nejčastěji se jedná o nevědomé formy manipulace, kterými si vztahy nevědomně "demolujeme". Pomocí aktivní práce s emocemi a uvědoměním, budete schopni tyto omezující vzorce chování kultivovat a transformovat.

Terapie* se provádí individuálně bez přítomnosti druhé osoby.

Vztahová terapie* lze provádět regresním i progresním způsobem. Je účinným nástrojem v době jakékoliv partnerské krize. Pomáhá řešit rodinné, přátelské i kolegyální konflikty. Uvolňuje i v přápadech, kdy byl vztah ukončen nečekaně, opuštěním, odjezdem, smrtí. Pomáhá účinně léčit aktivní, ale i úkončovat pasivní „mrtvé“ vztahy v nás.

Situace v kterých může individuální vztahová terapie* pomoci:
- schopnost sebepřijetí
- schopnost přijetí své sexuální orientace
- schopnost přijetí druhého v bezpodmínečné lásce a bezvýhradném respektuv jeho životní cestě
- obnovení důvery ve vztahu
- hluboké odpuštění druhému i sobě
- schopnost efektivně pečovat a léčit své vztahy
- schopnost odejít z nefungčního vztahu
- progresní příprava na rozchod (rozvod)
- regresní dočištění rozchodu (rozvodu)
- překonání strachu ze samoty a opuštěnosti
- vnitřní rituál pro uzavření starého vztahu
- čištění vztahových traumat
- vnitřní rituál pro otevření se novým vztahům
- progresní příprava na řešení náročných vztahových situací
- progresní příprava na smrt blízké osoby
- regresní čištění traumatu z odloučení či ze smrti blízké osoby
- vědomé rodičovství
- problematické vztahy v rodině
- konflikty mezi přátely
- konflikty v profesních vztazích
- progrese pro profesní změny př.: podání výpovědi v práci
a podobně

* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.