Právní aspekt nabízených služeb

Poradna není smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami. Terapeut není povinen vést záznamy psychoterapie ke kontrole jiným institucím, anonymita klientů je plně zachována.

Osobní údaje klienta a GDPR

Obchodní podmínky

Storno podmínky
Klient zpravidla hradí sezení na místě v hotovostní platbě, nebo kartou. Má možnost zrušit jej bezplatně s dvoudenním předstihem. Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň dva dny předem, musí sezení uhradit, i kdyby se nemohl dostavit. 

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem alternativní poradce s vlastní zkušeností (peer konzultant). Nemám univerzitní vzdělání v oboru psychologie, psychiatrie ani pedagogiky. V průběhu naší spolupráce za Vás nijak nepřebírám odpovědnost, pouze Vás podporuji a předávám Vám svou životní zkušenost.